Warsztaty

Warsztaty i szkolenia dla firm

Studio Głosu i Mowy prócz zajęć indywidualnych prowadzi warsztaty i kursy szkoleniowe dla grup zawodowych i społecznych.

Dla wykładowców akademickich, nauczycieli, których praca wiąże się z wielogodzinnym używaniem głosu i często z jego nadmierną eksploatacją. Zajęcia warsztatowe mają na celu uzyskanie przez uczestników prawidłowego, świadomego i higienicznego używania narządu mowy.

Zajęcia obejmują:

 • posługiwanie się prawidłowym torem oddechowym (brzuszno-przeponowo-żebrowym),
 • mówienie „osadzonym” głosem, czyli na tzw. podparciu,
 • fonowania przez miękki atak,
 • nauka świadomego korzystania z rezonatorów, sterowania nośnością głosu przy minimalnym obciążeniu więzadeł głosowych.

Zajęcia teoretyczne dotyczą zagadnień:

 • utrzymywania głosu w dobrej kondycji i radzenia sobie w przypadkach jego przeforsowania,
 • posługiwania się głosem w czasie trwającej infekcji, tremy, zdenerwowania.

Dla menadżerów, prezesów firm, pracowników marketingu i promocji – prócz zajęć z zakresu emisji i higieny głosu prowadzimy zajęcia z zakresu:

 • znajomości współczesnych norm języka polskiego, stosowania reguł poprawnej polszczyzny w praktyce (prawidłowy akcent i realizacja nosówek),
 • dykcji, wyrazistości słowa, tempa mowy, frazowania, akcentu w zdaniu; znaczenia pauz dla przekazu słownego,
 • zasad skutecznego komunikowania się,
 • mowy ciała i znaczenia pierwszego wrażenia w kontaktach międzyludzkich,
 • sztuki prezentacji i wystąpień publicznych.

Oferta szkoleń i warsztatów skierowana jest także do urzędników państwowych, polityków, działaczy społecznych, organizatorów życia publicznego.

Szkolenia prowadzone są na terenie zamawiającej jej instytucji. Mogą być przeprowadzane jednorazowo lub cyklicznie. Terminy szkoleń, czas trwania i dobór preferowanych zagadnień do uzgodnienia. Dane kontaktowe znajdują się w dziale O firmie.