Logopedia artystyczna

Logopedia artystyczna i medialna

Komunikowanie się językowe polega na tworzeniu i rozumieniu wypowiedzi. Stopień rozumienia przez odbiorcę nadawanego komunikatu zależy od bardzo wielu czynników: sytuacji komunikacyjnej, kontekstu słownego, kompetencji językowej nadawcy i odbiorcy, wreszcie jakości przekazu czyli umiejętności operowania narzędziem przekazu słownego – głosem.

Żeby mówca mógł być skuteczny w swojej intencji musi być wysłuchany, a więc musi posiadać umiejętność świadomego operowania techniką wypowiedzi, na którą składa się:

wyrazistość słowa, czyli precyzyjna dykcja,
nośność głosu – jego barwa, skala, dynamika,
właściwa intonacja, akcent, płynność frazy wynikające z prawidłowego operowania oddechem,
styl wypowiedzi – kultura żywego słowa.

Jakość naszego głosu zależy od kontrolowanego przez układ nerwowy współdziałania trzech układów: oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego.

Barwa, nośność, dynamika i melodyka mogą być świadomie kształtowane. Taka umiejętność jest niezwykle istotna dla mówców. Osób, których zawód wymaga zwiększonego pod względem jakościowym i ilościowym używania głosu: aktorów, dziennikarzy radiowych i telewizyjnych, osób zajmujących się PR-em, prezenterów, specjalistów od marketingu, polityków, prawników, księży, wykładowców, nauczycieli, śpiewaków, piosenkarzy, kandydatów na studia wokalne, aktorskie, dziennikarskie. Prawidłowa emisja, dykcja i higiena głosu powinny być ich troską.

Studio Głosu i Mowy umożliwia nabycie umiejętności świadomego posługiwania się głosem i mową na potrzeby mediów oraz przygotowuje kandydatów do szkół artystycznych o profuilu teatralnym, filmowym i telewizyjnym.